+55 y Voluntarios europeos
+ 55 pertsona helduen elkartea da, kolektibo honentzat ekintzak organizatzen dituena. Elkarte honen presentzia oso garrantzitsua da hirian, jarduerak eta estaldura bat bermatzen duelako zerbitzu honek hiriko auzo guztietan, salbuespenik gabe.

Zentro hauek pertsona helduen elkarteek kudeatzen dituzte, oinarrizko irizpide komunak izanik eta beraien barne araudia edukita.

 

Elkarte hauek organizatzen dituzten ekintzak honako hauek dira:

Osasun fisikoaren sustapena eta prebentzioa, pertsonen arteko harremanak sustatzea;

Gizarte eta jolas jarduerak, festak eta ospakizunak;

Kultura jarduerak (txangoak, museoetara bisitak, eta abar).

 

Gu hartu gaituen Kaebnai elkarteak +55-ekin kolaboratzen du eta gure proiektuko asteko planeko ekintzetako bat Egiako zentro batean garatzen da, ostegunero 10:30tatik 13:00tara, honako ekintza hauekin:

Ingelesa Arto eta Evarekin,

Yoga Lisa eta Lindarekin,

Argazkigintza Sophie eta Lucierekin,

Mugikorrak Arto eta Irinarekin.

 

Aurreko astean gure sentsazioak eta gure lana kontatu genituen Etb2-ko Teleberrian, eta orain Lisak laburpen txiki bat egingo dizue.

 

"Nire Yoga ezagutzak partekatzea eta +55ean erakustea, bizitzako esperientziak elkartrukatzeko aukera handia da. 6 urteko praktikari esker, gorputzaren lanketak eta fisiko eta psikikoaren arteko konexioak duen garrantziari buruz asko ikasi dut. Ongizate egoera lortu dezakegu praktika kontziente eta lasai baten bitartez. Horregatik, asko eskertzen dut emakume helduekin lan egitea, klase ordua aberasten dutelako erritmo ezberdina eta perspektiba berri bat emanez. Opari bat da eman eta jaso ahal izatea."

 

+ 55 es una asociación de personas mayores que organiza actividades dirigidas a este colectivo de personas. Su presencia en la vida comunitaria de la ciudad es muy relevante dada su actividad y la cobertura garantizada de su servicio en todos los barrios sin excepción.


Las actividades que los Centros organizan son:

Prevención y promoción de la salud física, potenciación de las relaciones interpersonales;

Actividades socio-recreativas, fiestas y celebraciones;

Actividades culturales (excursiones, visitas a museos, etc.).

 

Nuestra asociación de acogida Kaebnai colabora con +55 y en nuestro proyecto una de las actividades del plan semanal se desarrollan en el centro situado en Egia, todos los jueves desde las 10.30 hasta las 13 de la mañana y son las siguientes:

Inglés con Arto y Eva, Yoga con Lisa y Linda, Fotografía con Sophie y Lucie, Móviles con Arto y Irina.

 

La semana pasada hemos contado nuestras sensaciones y nuestro trabajo al programa Teleberri de Etb2, y ahora Lisa os hará un pequeño resumen.

 

"Compartir mis conocimientos de Yoga y enseñarlo en +55 es una enorme oportunidad de poder intercambiar experiencias de vida. Gracias a una práctica de 6 años he aprendido mucho sobre la importancia del trabajo corporal y la conexión entre lo mental y lo corporal. Se puede alcanzar un estado de bienestar a través de una práctica consciente y tranquila. Es por eso que aprecio mucho trabajar con mujeres mayores, ya que enriquecen la hora dando un distinto ritmo y una nueva perspectiva. Es un regalo poder dar y recibir."

+ 55 is an association of and for senior citizens that organizes a range of activities. Their activities take place all over the city in different neighbourhoods and their presence hence strengthens community life in the city.

 

 

 

The activities organized by these centers are:

Prevention and promotion of physical health, enhancing interpersonal relationships;

Socio-recreational activities, parties and celebrations;

Cultural activities (excursions, visits to museums, etc.).

 

 

Our hosting association, Kaebnai, also collaborates with +55. In our EVS Project, one of the weekly activities takes place in their center in Egia. Every Thursday from 10:30 am to 1 pm we go their to give workshops of:

English with Arto and Eva, Yoga with Lisa and Linda, Photographywith Sophie and Lucie and Mobile with Arto and Irina.

 

 

Last week we talked about our experiences and impressions on Teleberri, an informative program on ETB2, and here Lisa makes a short summary:

 

 

“Sharing my knowledge of Yoga through teaching in +55 is a beautiful opportunity to share life experiences. Thanks to 6 years of practice, I’ve learned a lot about the importance of working with our body and about how the mind and the body are connected. States of well-being can be reached through mindful and calm practice and this is why I appreciate working with older women a lot. They enrich the hour with their distinct rhythm and new perspectives. It is a present for me being able to give and receive.”


Escribir comentario

Comentarios: 0