Formación a la llegada Bilbao 2015


SVE-EBZri buruzko jakin behar duzun lehengo gauzetatik familia baten parte zarela da, eta familia hori haunditu daitekeela denbora epe laburrean. Epealdi honi ‘hasierako prestakuntza’ eta ‘tarteko ebaluazioa’ deitzen zaio.

Lehenengo epealdiari SVE-EBZaren hasieran egiten da normalean eta honen alderdi askoko prestakuntza egiten da (AXA, Youthpass, gatazka konponketa, …). Partehartzaileentzat informazio hau esperientziaren hasiera argi edukitzea oso garrantzitsua da. Aste beteko ekitaldia da eta 30 SVE-EBSko boluntario parte hartzen dute.

Gure hasierako prestakuntza Espainiako hiri politenetako batean izan zen, Bilbon, Donostia ostean noski!

Aste bat, Espainiako iparraldeko 28 boluntario, hoberenetako 4 hezitzaile, ederrenetako munduko museoan eta euria barra-barra.


 

Una de las primeras cosas que tienes que saber sobre el SVE es que estás en una familia, y esta familia a veces se hace mas grande, durante un pequeño periodo. Este periodo se llama formación a la llegada y evaluación intermedia.

La primera, normalmente, se hace al principio del SVE y es una formación sobre todos los aspectos del SVE (AXA, Youthpass, resolución de conflictos…). Para los participantes es muy importante tener todas estas informaciones al principio de la experiencia. Dura una semana y participan 30 voluntarios SVE. 


Nuestra formación a la llegada fue en una de las ciudades mas bonitas de España (después de San Sebastian!): Bilbao! 

1 semana, 28 voluntarios del norte de España, 4 de los mejores formadores, 1 de los museos mas bonitos en el mundo y lluvia sin parar.One of the first things that you must know about EVS is that you are in a family, and the family sometimes grows larger, for a small period. These periods are called on arrival training and mid term evaluation

The first one takes place in the beginning of the EVS experience and it is a training about all the aspects of EVS (AXA, Youthpass, conflict resolution…). For the participants it contains necessary information. It lasts one week and there are around 30 EVS volunteers.

 


 

Our on arrival training was in one of the most beautiful cities in Spain (after San Sebastian!): Bilbao! 

1 week, 28 volunteers from the north of Spain, 4 of the best trainers, 1 of the most beautiful museums in the world and non-stop raining.

Era kreatiboan gure proiektua Kaebnain egiteko.

Nuestra manera creativa de representar nuestro proyecto en Kaebnai. 

Our creative way to represent our project in Kaebnai.

 

 

 

28 boluntario galderaz beteta eta Europako Batzordeako Lehedakariordearekin, Jyrki Katainen, elkartzeko prest. 


Los 28 voluntarios listos para el encuentro con el Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, y llenos de preguntas para el. 


The 28 volunteers ready for the meeting with the Vice-president of the European Commission, Jyrki Katainen, and with a lot of questions for him.

 

Boluntarioen freskagarria Lehendakariordearekin 'herritarren elkarrizketen' ondoren.


El refresco de los voluntario después de los “diálogos ciudadanos” con el Vicepresidente.


Pintxos and refreshments for the volunteers after the “dialogos ciudadanos” with the Vice-president.

Gazteriaren Euskal Behatokian  Nekanerik hitzegiten, Norvegiako SVE-EBZ ohia da.

En el Observatorio Vasco de la juventud hablando con Nekane, ex SVE en Noruega.

In the Basque Observatory Youth talking with Nekane, ex EVS in Norway.
Gure aurrean munduko museo ederrenetakoa: Guggenheim Bilbao.


Delante uno de los museos mas bonitos de Europa: el Guggenheim.


In front of one of the most beautiful museums in Europe: the Guggenheim.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0